مقاله بررسی روابط متقابل برخی شاخص های سرمی فیل ماهیان (Huso huso) پرورش یافته در استخرهای آب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط متقابل برخی شاخص های سرمی فیل ماهیان (Huso huso) پرورش یافته در استخرهای آب شور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی خاویاری
مقاله فیزیولوژی
مقاله خون
مقاله استخر آب شور
مقاله Huso huso

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی سیدعلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به مدت یک سال بر روی فیل ماهیان ۴ تا ۵ ساله پرورشی از تابستان ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۸۵ در استخرهای ایستگاه تحقیقات شیلات بافق صورت گرفت. پس از خونگیری از ساقه دمی ماهیان و جداسازی سرم توسط سانتریفوژ و نگهداری در دمای ۴- درجه سانتی گراد، آنالیز گلوکز توسط روش آنزیماتیک و دستگاه اتوآنالایزر، آنالیز کلسیم و منیزیم با روش اسپکتروفتومتری و آنالیز سدیم و پتاسیم با دستگاه فلم فتومتر و هورمون های کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون و استرادیول به روش RIA و با استفاده از دستگاه گاماکانتر در آزمایشگاه مرکزی یزد صورت گرفت. نتایج نشان داد که برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون با یکدیگر ارتباط معنی داری دارند (P<0.5)، به طوری که شامل گلوکز با کلسیم، سدیم با پتاسیم، سدیم با منیزیم، پتاسیم با کلسیم و پتاسیم با منیزیم دارای رابطه مستقیم بوده است. از بین هورمون های جنسی تنها بین تستوسترون و استرادیول خون ارتباط معنی دار به صورت مستقیم مشاهده شد. نتایج نشان داد که کورتیزول با گلوکز، سدیم و پتاسیم دارای ارتباط معنی داری می باشد که تمامی این ارتباطات مستقیم بوده و با افزایش گلوکز، سدیم و پتاسیم خون، میزان کورتیزول افزایش می یابد. کورتیزول با همه هورمون های جنسی ارتباط معکوس داشته و با افزایش مقادیر هورمون های جنسی، کورتیزول کاهش می یابد. رابطه کورتیزول با سایر پارامترها قوی تر بوده و علیرغم عدم معنی داری با هورمون های جنسی، این ارتباط معکوس است. ارتباط استرادیول با تستوسترون و کلسیم نیز مشابه گزارشات دیگر در این زمینه می باشد.