مقاله بررسی روابط حکومت آل بویه و خلافت عباسی با تکیه بر جریان استقلال طلبی ایرانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی روابط حکومت آل بویه و خلافت عباسی با تکیه بر جریان استقلال طلبی ایرانیان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل بویه
مقاله خلافت عباسی
مقاله سامانیان
مقاله مرداویج
مقاله علی بن بویه
مقاله احمد بن بویه
مقاله قادر باله عباسی
مقاله جنگ شیعه و سنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری الهیار
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدکمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از سقوط حکومت ساسانی، سرزمین پهناور ایران تحت سلطه خلفای اسلامی درآمد. با بروز ضعف در ارکان خلافت عباسی، امیران شیعه آل بویه موفق شدند بغداد را فتح نمایند. بدین گونه، هدف نهایی و مشترک جریان استقلال طلبی ایرانیان و شیعیان برای زدودن سلطه عباسیان بر ایران تحقق یافت. شاهان آل بویه در جنبه های سیاسی، اقتصادی و مذهبی اختیار خلفا را از بین بردند و آنان را دست نشانده خود نمودند و خلافت را به مقامی صوری و فاقد دولت و حکومت مبدل ساختند. آنان مراسم و سنت های ایرانی و شیعی را در بغداد متداول کردند. با تصرف بغداد به دست سلجوقیان سنی مذهب، خلفا از سیطره شاهان آل بویه رهایی یافتند.