مقاله بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدگاه ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده بر اساس دیدگاه ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی ادبیات
مقاله ساخت گرایی تکوینی
مقاله گلدمن
مقاله دختر رعیت
مقاله محمود اعتمادزاده (به آذین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی سامیان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسی ادبیات، یکی از شیوه های جدید و کارآمد نقد متون ادبی است که رابطه میان آثار ادبی و اوضاع اجتماعی – طبقاتی و موقعیت اجتماعی نویسندگان و خوانندگان را مورد ارزیابی قرار می دهد تا از این طریق، وضعیت طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها و کنش های متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ را مشخص کند. هدف این مقاله بررسی روابط بین ساختارهای زیبایی شناختی و ذهنی سازنده آگاهی جمعی موجود در رمان دختر رعیت با تمرکز روی روش ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن بوده است. نتایج نشان می دهد که ادبیات خلق شده از نظر جان و صورت توامان شده با جنبش جنگل، رشد حزب توده، حضور متفقین و توسعه افکار مارکسیستی که جانمایه جهان نگری دختر رعیت را تحت تاثیر قرار داده و نشان از ارتباط بین ساختارهای زیبایی شناختی و ذهنی آگاهی جمعی دارد و همین موضوع، هم خوانی نزدیکی را با طبقه اجتماعی منتسب به «به آذین» نمایان ساخته است.