مقاله بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون چندگانه خطی
مقاله علف انگشتی
مقاله تاج خروس خوابیده
مقاله ضرایب رقابت
مقاله لگاریتم وزن تک بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی قدریه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی خسارت علف های هرز و تعیین تاثیر علف های هرز ذرت در شرایط مزرعه ای و رقابت چند گونه ای علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (۵، ۶، ۷ و ۹ بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل علف های هرز (کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل پهن برگ ها و کنترل باریک برگ ها)، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه برداری از علف های هرز مزرعه در زمان برداشت انجام شد. نمونه های ذرت و علف های هرز به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. جهت مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون گونه ای و بین گونه ای، بین تعداد بوته در متر مربع بعنوان متغیر مستقل و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته هر یک از علف های هرز یا ذرت بعنوان متغیر وابسته توابع رگرسیونی برازش داده شد. نتایج نشان داد که لگاریتم طبیعی وزن تک بوته و تعداد بوته در متر مربع دارای همبستگی بالایی برای برآورد ضرایب رقابتی هستند. تابع لگاریتم طبیعی وزن تک بوته نشان داد که علف انگشتی و تاج خروس خوابیده بیشترین اثر مثبت را بر ذرت و گونه های تاج خروس وحشی، تاجریزی، پیچک، خرفه، سلمه، سوروف، اویارسلام و دم روباهی اثر بازدارنده بر ذرت داشتند. اثر مثبت علف های هرز دسته اول بر روی ذرت ناشی از بازدارندگی شدید آنها بر روی علف های هرزی بود که اثر بازدارنده ای (دسته دوم) بر روی ذرت داشتند.