مقاله بررسی رفتار ژئوشیمیایی سنگ کل و شیمی کانی های فلدسپار و بیوتیت در پهنه برشی شرق قروه (کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۸۱ تا ۵۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار ژئوشیمیایی سنگ کل و شیمی کانی های فلدسپار و بیوتیت در پهنه برشی شرق قروه (کردستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه برشی
مقاله شیمی کانی
مقاله ژئوشیمی
مقاله گرماب ها
مقاله میلونیت
مقاله پروتومیلونیت
مقاله پروتولیت
مقاله قروه
مقاله کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه برشی مورد بررسی در شرق قروه (کردستان) قرار دارد و از سنگ های گرانیتی و گرانودیوریتی تشکیل شده است. در این مقاله سنگ های دگرشکل، پروتومیلونیت ها و میلونیت ها، در مناطق سنگین آباد، کوه گزگز و پلوسرکان مطالعه می شوند. بررسی های سنگ نگاری نشان می دهند که فعالیت های زمین ساختی شامل میرمکیت، فلدسپارهای قلیایی دوباره متبلورشده با لغزش، پلاژیوکلاز های شکسته، کوارتزهای متبلور در شرایط دینامیکی، ارتوکلازهای پرتیتی، بلورهای فلدسپار با غنی شدگی قلیایی در حاشیه (بافت پوششی) با ترکیب Or 91.19-91 بوده اند. مقایسه داده های ژئوشیمیایی سنگ کل و سنگ اولیه (پروتولیت) معلوم می دارد که نوسان هایی در فراوانی عناصر اصلی نظیر افزایش CaO، MnO،TiO و  P2O5 در پروتومیلونیت ها و میلونیت ها وجود دارند. هم چنین در پهنه رگه های کوارتزی و پلاژیوکلازهای دگرسان شده مشاهده شده اند. این فرایند ها نمونه هایی از فعالیت های شاره های گرمابی و باز بودن سیستم تفسیر می شوند. فلدسپارها در سنگین آباد و کوه گزگز، سدی- پتاسی و در پلوسرکان سدی هستند. در مجموع، روابط صحرایی، ویژگی های ریزساختاری، بافتی، ژئوشیمی و شیمی، نقش پهنه شیر زون را در تشکیل این ویژگی ها تائید می کنند. بسیاری از پژوهشگران، بر ارتباط بین تشکیل ریز ساختارها با تنش-کرنش و گرمابی ها را تائید کرده اند. بلورهای بیوتیت مورد بررسی با (FeO+MnO∑) حدود ۴٫۱۳-۲۱٫۴۲ پس از فرایندهای یاد شده تشکیل شده اند که احتمالا حاصل گردش شاره های پسا ماگمایی باتولیت گرانیتوئیدی قروه هستند. دمای تشکیل بیوتیت حدود ۵۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد است که با دمای دگرشکلی ریزساختارها همخوانی خوبی دارد.