مقاله بررسی رفتار پخت و خواص شیمیایی لعاب شیشه-سرامیک دندانی نانو فلوروآپاتیت-فلورو کاناسیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۰ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار پخت و خواص شیمیایی لعاب شیشه-سرامیک دندانی نانو فلوروآپاتیت-فلورو کاناسیتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو فلوروآپاتیت
مقاله فلوروکاناسیت
مقاله لعاب دندانی
مقاله مقاومت شیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهدارونددهکردی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری یکتا بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لعاب شیشه سرامیک دندانی فلوروکاناسیتی در سیستمSio2-K2o-Na2O-CaF2-B2O3  برای اولین بار تهیه شده و با افزودن P2O با مقادیر ۶ و ۳ درصد وزنی و Li2O با مقادیر ۰٫۵ و ۱ درصد وزنی، به ترکیب پایه سعی در کاهش دمای پخت و بهبود مقاومت شیمیایی آن شد. مواد اولیه در کوره الکتریکی در دمای ۱۴۵۰ °C به مدت ۲ ساعت در بیشینه دما ذوب و مذاب حاصل در آب مقطر سریع سرد شد. فریت های حاصل پس از آسیاب و خشک شدن، به روش پرس تک محوره به قرص هایی به قطر ۱۰ mm و ارتفاع ۵ mm کل دهی شدند. پخت لعاب ها در ۴ دمای متفاوت انجام شد. فازهای نهایی در دمای بهینه پخت، توسط XRD شناسایی شد. مقاومت شیمیایی نمونه ها پس از پخت، با توجه به میزان کاهش وزن آنها محاسبه شد. مورفولوژی بلورها توسط SEM و آنالیز عنصری آنها توسط EDX بررسی شد. در بین ترکیبات، افزودن ۰٫۵ درصد وزنی اکسید لیتیم به همراه ۳ درصد وزنی اکسید فسفر، موجب افزایش مقاومت شیمیایی و کاهش دمای پخت لعاب به دمای ۹۳۰°C  شد. طبق استاندارد دندانی (ISO 6872)، از این لعاب می توان به عنوان لایه مات بر روی زیرپایه های دندانی استفاده کرد.