مقاله بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA-TiO2 , HA و HA-TiO2 -CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار مکانیکی پوشش های ساده و نانوکامپوزیتی HA-TiO2 , HA و HA-TiO2 -CNT ایجاد شده به روش الکتروفورتیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروفورتیک
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله اکسید تیتانیم
مقاله نانولوله های کربنی
مقاله رفتار مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانیان چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش پوشش های نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – اکسید تیتانیم (HA-TiO2) و هیدروکسی آپاتیت – اکسید تیتانیم – نانولوله های کربنی (HA-TiO2-CNT) توسط فرآیند الکتروفورتیک در ولتاژ ۲۰ ولت و زمان ۴ دقیقه بر روی زیرلایه ای از جنس فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ایجاد شد. به منظور ساخت سوسپانسیون پایدار از ایزوپروپانل به عنوان حلال و از تری اتانول آمین به عنوان پراکنده ساز استفاده شد. ریزساختار و توزیع نانوذرات تقویت کننده به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و نگاشت عنصری عناصر مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی نقش نانولوله های کربنی و نانوذرات اکسید تیتانیم در میزان سختی و مدول الاستیک پوشش های نانوکامپوزیتی فوق، سختی و مدول الاستیک به دست آمده از منحنی نانوسختی پوشش های H،H30T1C  و H30T5C با یکدیگر مقایسه شدند. جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی، توپوگرافی و زبری سطح پوشش های ایجاد شده، ریزساختار، توپوگرافی و زبری سطح پوشش های فوق به ترتیب توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)  مورد بررسی قرار گرفت.