مقاله بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۰۷ تا ۹۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع آب
مقاله تغییر اقلیم
مقاله مدل های اقلیمی
مقاله دبی
مقاله قره قوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: باباییان امید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مدیریان راهله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده گرمایش جهانی نشان پررنگی بر چرخه هیدرولوژی و منابع آب دارد. با توجه به نقش آب در توسعه کشاورزی و زیرساخت های اقتصادی شهرستان درگز، در این مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدرواقلیمی بخشی از حوضه آبریز قره قوم در زیرحوضه های دو رودخانه مهم درگز به نام های درونگر و قوزقانچای پرداخته شد. داده های دیدبانی دربرگیرنده داده های ایستگاههای دبی سنجی گلخندان، محمد تقی بیک، حصار و حاتم قلعه از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و داده های پیش بینی آینده مدل های گردش عمومی جو (شامل GFDL، IPSL، MIROC و NCAR) در دوره ۲۱۰۰-۱۹۶۱ از شبکه تغییر اقلیم کانادا اخذ گردیدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سه دوره ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۲۰۷۰-۲۰۴۱ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱ بارش حوضه به ترتیب به میزان ۲۰٫۲، ۲۳٫۷، ۲۵٫۹ درصد کاهش و دما به ترتیب ۰٫۹۵، ۲٫۰۱ و ۳٫۸ درجه سلسیوس افزایش می یابد. در بین چهار ایستگاه بیشترین کاهش دبی در ایستگاه گلخندان رخ خواهد داد. میانگین کاهش دبی در سه دوره آتی به ترتیب ۱۲، ۱۳٫۹ و ۱۵٫۷ درصد خواهد بود. تحت این شرایط میانگین دبی در ایستگاههای دبی سنجی گلخندان، محمد تقی بیک، حصار و حاتم قلعه با ۰٫۱۴، ۰٫۳، ۰٫۱۸ و ۰٫۷۲ مترمکعب در ثانیه کاهش یافته که به ترتیب به ۰٫۴۸، ۳٫۵۹، ۱٫۳۵ و ۴٫۷۷ مترمکعب در ثانیه خواهد رسید.