مقاله بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار خرید کودک
مقاله فرآیند اجتماعی سازی
مقاله همسالان
مقاله رسانه های جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوند محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی مقدم افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سامانی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین موضوعات در بخش بازاریابی، مطالعه رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. اینکه کودک چطور، چقدر، درچه زمان/ مکان و چگونه اطلاعات لازم را به دست آورده، انتخاب کرده و خرید می کند، موضوع مطالعه رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده است. پژوهش پیش رو نیز با هدف اصلی شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید کودک در شهر تهران انجام شده است. محور اصلی، استفاده از رویکرد اجتماعی سازی و بررسی نقش برخی عوامل آن است. بدین منظور هفت فرضیه تدوین شد. روش پژوهش کاربردی، توصیفی، همبستگی و ابزار جمع آوری داده، پرسش نامه و مصاحبه بود. برمبنای ادبیات موجود این مطالعه کودکانی با میانگین سنی ۷ تا ۱۲ سال انتخاب شدند. برای تعیین نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در تحلیل داده ها، مدل سازی معادله ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد که عواملی چون، والدین، چگونگی برقراری ارتباط در خانواده و نام تجاری، بر رفتار خرید کودک اثرگذارست. به علاوه جنسیت نیز، موثر بوده، یعنی کودکان دختر و پسر رفتار خرید متفاوتی دارند؛ برخی از این تفاوت ها در نحوه تاثیرگذاری بر والدین و استقلال در خرید بود. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است که مهم ترین آنها در زمینه فعالیت های پیشبردی و اطلاع رسانی شرکت های تولیدکننده محصولات کودکان است.