مقاله بررسی رفتار عناصر اصلی و نادر خاکی در طی فرایند دگرسانی در منطقه یانیق (جنوب غرب هشترود، آذربایجان شرقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه زمین شناسی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار عناصر اصلی و نادر خاکی در طی فرایند دگرسانی در منطقه یانیق (جنوب غرب هشترود، آذربایجان شرقی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرسانی آرژیلیک
مقاله هیدروترمال
مقاله ژئوشیمی
مقاله هشترود
مقاله یانیق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده سایه
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده قادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه در ۲۷ کیلومتری جنوب غرب شهرستان هشترود و روستای یانیق قرار گرفته است. این ناحیه بخشی از زون ساختاری البرز غربی- آذربایجان را تشکیل می دهد. در محدوده مورد مطالعه، سنگ های آتشفشانی با ترکیب آندزیت – آندزیت بازالتی، دگرسانی آرژیلیک نسبتا شدید نشان می دهند. مطالعات ژئوشیمیایی و محاسبات تغییر جرم عناصر اصلی و فرعی در زون دگرسانی آرژیلیک نشان می دهند که عناصر Ca،Mg ، Fe و Mn تهی شده، Na و K افزایش اندک و Al و Si در سنگ های دگرسان شده نسبت به سنگ اولیه غنی شده اند. عناصر LILE،HFSE  و LREE غنی شدگی و درحالیکه عناصر HREE، TTE و طی فرایند دگرسانی تهی شدگی نشان می دهند. نسبت Eu/Eu* در سنگ های دگرسان نسبت به نمونه سالم معادل خود بیشتر بوده و اغلب نمونه ها آنومالی مثبت Ce را نشان می دهند. به علاوه فاکتورهای تفریق (La/Yb)n و (La/Sm)n در نمونه های دگرسان بیشتر از نمونه سالم و (Gd/Yb)n کمتر از سنگ سالم می باشد.