مقاله بررسی رفتار زیست تخریبی و تر شوندگی پوشش های سیلیکاتی ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون ریز جرقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار زیست تخریبی و تر شوندگی پوشش های سیلیکاتی ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 به روش اکسیداسیون ریز جرقه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیداسیون ریز جرقه
مقاله مقاومت پلاریزاسیون
مقاله زاویه تماس
مقاله فورستریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیفوری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی مقداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با هدف بهینه سازی پارامترهای فرایند پوشش دهی اکسیداسیون ریز جرقه بر روی آلیاژ AZ31 و بررسی خواص آن، از تکنیک طراحی آزمایشات تاگوچی استفاده شده و در نهایت از طریق محاسبه آنالیز واریانس، داده های آزمایش نحوه اثر بخشی ۴ فاکتور دانسیته جریان، غلظت Na2SiO3 غلظت NaF و زمان بر روی ۲ پاسخ مقاومت پلاریزاسیون و میزان تر شوندگی سطح نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج محاسبات آماری حاکی از این بود که جهت دستیابی به بیشترین میزان مقاومت پلاریزاسیون وکمترین میزان زاویه تماس قطره آب (تر شوندگی)، به ترتیب فاکتورهای غلظت Na2SiO3 و زمان، بیشتربن میزان اثر بخشی را داشته اند. نحوه اثر بخشی غلظت Na2SiO3 بر روی مقاومت پلاریزاسیون بر اساس تغییر میزان فاز Mg2SiO4 داخل پوشش توجیه شد و هم چنین پارامتر زمان نیز از طریق تاثیرگذاری بر روی میزان زبری نمونه ها و نیز میزان فاز فورستریت سطح منجر به تغییر آبدوستی پوشش های سیلیکاته شده است.