مقاله بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیوار برشی فولادی
مقاله طیف دور و نزدیک گسل
مقاله آیین نامه زلزله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلهکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری تکدام هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه قرار گرفته اند. هم چنین محققین شاهد اثرات متفاوت زلزله های نزدیک و دور از گسل بوده-اند. تحقیقات نشان می دهند، نگاشت های نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر کم تری نسبت به نگاشت های دور از گسل بوده و یک یا چند ضربه ویژه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند دارند که باعث افزایش دامنه طیف پاسخ در محدوده دوره تناوب بلند می شود. در این مقاله چهار قاب خمشی فولادی پنج دهانه ۳، ۷، ۱۵ و ۲۵ طبقه با دیوار برشی فولادی الگوی نواری، طراحی شده و بوسیله طیف های نزدیک و دور از گسل و آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در صورت عملکرد مناسب الگوی نواری، نتایج نشان داد که برش پایه و تغییرمکان نسبی بام سازه های ۳ و ۷ طبقه با طیف نزدیک گسل بین ۲ تا ۳۲ درصد کمتر از مقادیر آن ها با طیف های دور از گسل و آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران بوده و در سازه های ۱۵ و ۲۵ طبقه مقادیر گفته شده بر عکس بوده و به طور میانگین ۲۲ و ۵۰ درصد بیشتر از مقادیر طیف های استاندارد ۲۸۰۰ و دور از گسل است.