مقاله بررسی رفتار دینامیکی قاب مهاربندی شده فولادی همگرا با عضو شکل پذیر رینگ فولادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسی سازه های آبی از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار دینامیکی قاب مهاربندی شده فولادی همگرا با عضو شکل پذیر رینگ فولادی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رینگ فولادی
مقاله قاب فولادی همگرا
مقاله تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی
مقاله شتاب نگاشت حوزه دور
مقاله تحلیل استاتیکی غیر خطی
مقاله ظرفیت باربری
مقاله سختی موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری افشین
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه سیزده نمونه رینگ فولادی در نرم افزار ANSYS(V12) مدل سازی و با استفاده از آیین نامه ATC-24 تحت بارگذاری و تحلیل استاتیکی غیر خطی قرار گرفته اند. سپس ظرفیت باربری و تغییر قطر تسلیم و نهایی رینگ ها محاسبه شدند. یک قاب فولادی هم محور یک طبقه یک دهانه با استفاده از آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم ایران به کمک نرم افزار ETABS (V9.5) با روش استاتیکی معادل تحلیل و طراحی شد. سپس با محاسبه بار بحرانی کمانش مهاربند، رینگ فولادی مناسب انتخاب گردید. با استفاده از نرم افزار SAP2000(V12) قاب حاوی رینگ فولادی مدل سازی و با استفاده از هفت شتاب نگاشت حوزه دور، تحت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی قرار گرفت. از مطالعه تحلیلی رینگ ها مشخص شد که افزایش پهنا و ضخامت رینگ، موجب افزایش ظرفیت باربری و همچنین افزایش قطر رینگ باعث کاهش ظرفیت باربری رینگ می شود. استفاده از رینگ فولادی در قاب فولادی همگرا، موجب کاهش برش پایه و سختی موثر سازه و افزایش زمان تناوب و جابه جایی سازه می گردد.