مقاله بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-P-SiC اعمال شده روی سطح آلومینیم Al6061 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-P-SiC اعمال شده روی سطح آلومینیم Al6061
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات SiC
مقاله الکترولس
مقاله رفتار خوردگی
مقاله رفتار تریبولوژیکی
مقاله پلاریزاسیون
مقاله امپدانس الکتروشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی گیلاکجانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیتی نیکل- فسفر- کاربید سیلیسیوم (Ni-P-SiC) با استفاده از روش الکترولس روی زمینه ای از جنس آلومینیم آلیاژAl6061  رسوب داده شد. مشخصه یابی پوشش ها به کمک طیف نگاری تفکیک انرژی (EDS) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام گرفت. سختی پوشش ها به روش ریزسختی سنجی ویکرز و رفتار تریبولوژیکی پوشش ها با آزمون پین روی دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار خوردگی پوشش ها از آزمون های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی(EIS)  در محلول ۳٫۵ درصد وزنی استفاده شد. نتایج نشان دادندکه مشارکت نانو ذرات کاربید سیلیسیوم در پوشش نانوکامپوزیتی، سبب بهبود خواص خوردگی و تریبولوژیکی پوشش می شود که این امر را می توان به پایداری شیمیایی و استحکام مکانیکی منحصر به فرد نانوذرات کاربید سیلیسیوم نسبت داد.