مقاله بررسی رفتار جذب یون های مس از محلول پساب های صنعتی توسط پودر چوب ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار جذب یون های مس از محلول پساب های صنعتی توسط پودر چوب ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چوب ذرت طبیعی
مقاله جذب
مقاله حذف یون مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفاخواه ساره
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلوم محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان لاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی خانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی اثر پارامتر pH اولیه محلول، اندازه ذرات جاذب و مدت زمان تماس ماده جاذب بر میزان جذب یون های فلزی مس از محلول سولفات مس به وسیله پودر چوب ذرت طبیعی می باشد. ریخت شناسی سطح جاذب پیش و پس از جذب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه گردید. سطح متخلخل و لوله ای شکل چوب ذرت نشان دهنده قابلیت آن در جذب یون های فلزی موجود در محلول است. جهت بررسی میزان جذب تعادلی از مدل لانگمویر و مدل فرندلیچ استفاده شد. میزان qmax بدست آمده نشان داد که با افزایش pH اولیه محلول و کاهش اندازه ذرات جاذب، جذب یون مس به میزان بیش تری رخ می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که از دیگر پارامترهای موثر بر میزان جذب، زمان تماس محلول شامل یون های فلزی مس با ذرات پودر چوب ذرت می باشد، به گونه ای که بیش ترین میزان جذب در بیست دقیقه نخست بوده و پس از آن روند جذب چندان رو به افزایش نیست و پس از گذشت مدت زمان ۲ ساعت به مقدار ثابتی رسید.