مقاله بررسی رفتار بازگشت از چروک پارچه های مخلوط پنبه / پلی-استر با استفاده از Nano TiO2 و ۱ و ۲ و ۳ ۴- بوتان تترا کربوکسیلیک اسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار بازگشت از چروک پارچه های مخلوط پنبه / پلی-استر با استفاده از Nano TiO2 و ۱ و ۲ و ۳ ۴- بوتان تترا کربوکسیلیک اسید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه پنبه
مقاله پلی استر و بازگشت از چروک و نیروی پیچشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد آرین
جناب آقای / سرکار خانم: شهوازیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای عمادالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از یک پلی کربوکسیلیک اسید به نام BTCA (1 و ۲ و ۳ و ۴- بوتان تترا کربوکسیلیک اسید) به همراه کاتالیزور SHP (هیپوفسفیت سدیم) و نانو دی اکسید تیتانیوم به روش pad-dry، رفتار بازگشت از چروک و نیروی پیچشی پارچه های مخلوط پنبه / پلی استر (۶۵٫۳۵) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تاثیر BTCA و Nano Tio2 به تنهایی و به صورت ترکیبی و ترتیبی بر روی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های عمل شده با میکروسکوپ الکترونی SEM و همچنین دستگاه نیروی پیچشی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از Nano Tio2 و BTCA به صورت ترتیبی و ترکیبی رفتار بازگشت از چروک و نیروی پیچشی را در مقایسه با استفاده از هر یک از مواد به تنهایی بهبود می بخشد.