مقاله بررسی رفتار افت تنش پارچه های فاستونی تکمیل نشده تحت کرنش های پیچشی ثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار افت تنش پارچه های فاستونی تکمیل نشده تحت کرنش های پیچشی ثابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تنش
مقاله مدول اولیه
مقاله ضریب پواسون
مقاله پارچه فاستونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدعمادالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های فاستونی تکمیل نشده مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ۱۰ نمونه مختلف پارچه فاستونی تهیه شد و سپس آزمایشات افت تنش و ماکزیمم تنش این پارچه ها در راستای تار و پود با ثابت نگه داشتن کرنش پیچشی در زاویه پیچش ۳۲ درجه شفت مارپیچی اندازه گیری شد. همچنین رفتار مکانیکی شامل مدول اولیه و ضریب پواسون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد، رفتار افت تنش در پارچه ها وابسته به خصوصیات ویسکوالاستیک الیاف، تراکم پارچه ها (تراکم پودی) و ساختمان بافت می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در این پارچه ها با افزایش میزان پشم (در جهت پودی) درصد افت تنش افزایش می یابد.همچنین نتایج نشان داد هیچ گونه همبستگی بین خصوصیات رئولوژیکی پارچه ها با ثابت نگه داشتن کرنش پیچشی با خصوصیات مکانیکی (ضریب پواسون و مدول اولیه) وجود ندارد.