مقاله بررسی رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار استنادی
مقاله تحلیل استنادی
مقاله خوداستنادی
مقاله اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بدیهی است که نویسندگان می بایست به منابعی مرتبط با موضوع پژوهش خود که اطلاعات مناسبی را در اختیار آنان قرار می دهد، استناد نمایند. هدف از این پژوهش، بررسی رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد در مقالات به چاپ رسیده در مجلات فارسی این دانشگاه بود.
مواد و روش ها: در پژوهش توصیفی حاضر، به تحلیل استنادی و بررسی وضعیت خوداستنادی ۴۱۰ مقاله چاپ شده با نام حداقل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهرستان یزد پرداخته شد که در سایت چهار نشریه فارسی این دانشگاه نمایه شده اند. در این پژوهش، داده های مندرج در صفحه اول و صفحات منابع مقالات با استفاده از چک لیست، که روایی آن به تایید رسیده بود، جمع آوری و به کمک نرم افزار EXCEL تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: اکثر نویسندگان را مردان (۸۰٫۷۶ درصد) تشکیل می دادند. در ۴۱۰ مقاله ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند؛ ۸۷۸۱ بار استناد شده بود. ۸۲٫۱ درصد این تعداد، مربوط به مقالات به چاپ رسیده در نشریات علمی، ۹٫۵ درصد مربوط به کتاب ها و ۸٫۴ درصد مربوط به سایر مدارک بود. تنها ۱۵٫۶۸ درصد این مقالات به زبان فارسی بودند. نویسندگان ۶۵ مقاله، ۱۰۷ بار خوداستنادی داشتند. خوداستنادی نشریه، ۱۶٫۸ درصد و خوداستنادی فردی، ۸۳٫۱۲ درصد خوداستنادی ها را تشکیل می دادند. نرخ خوداستنادی، تنها ۱٫۲ درصد بود.
نتیجه گیری: استناد به مقالات لاتین در رفتار استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان یزد مشهود بود. هر چند که خوداستنادی، رفتاری است که به ندرت دیده شد.