مقاله بررسی رفتارهای محیط زیستی در بین گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۳۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رفتارهای محیط زیستی در بین گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله رفتارهای محیط زیستی
مقاله گردشگری ساحلی
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: همتی گویمی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری، نه تنها پدیده ای به سرعت در حال رشد است، بلکه از عوامل موثر در توسعه نواحی و تامین کننده مزایای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری برای میزبان است. از سوی دیگر، چنین رویکردی موجب نگرانی هایی درباره تخریب محیط زیست شده است. در واقع، ارتباط بین محیط زیست و گردشگری بسیار نزدیک است؛ زیرا محیط زیست به خودی خود، جاذبه ای مهم برای گردشگران محسوب می شود. با توجه به این که نوع غالب گردشگری در استان های مجاور دریا در ایران، گردشگری ساحلی است، در تحقیق حاضر، رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور تعداد ۲۶۷ پرسشنامه، به طور تصادفی بین گردشگران ساحلی شهر بوشهر توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه رفتارهای محیط زیستی با متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع اقامت، چگونگی مسافرت، نگرش محیط زیستی، ارزش های محیط زیستی، دانش محیط زیستی و مدت اقامت آنان معنادار نیست. در مقابل، رفتارهای محیط زیستی گردشگران با متغیرهای نگرانی محیط زیستی و فرصت ها همبستگی مثبت دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره رگرسیونی نشان داد که متغیر فرصت ها بیشترین نقش را در مدل تحقیق ایفا می کند.