مقاله بررسی رضایت مشتریان بیمارستان های مناطق یک و دو شهر تهران (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رضایت مشتریان بیمارستان های مناطق یک و دو شهر تهران (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله رضایت مشتری
مقاله مدل سروکوال
مقاله مدل زیندین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی داریانی شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تعداد زیادی بیمارستان در شهر تهران فعالیت می ک ن ند که به تدریج رقابت میان آن ها نیز افزایش خواهد یافت. در این شرایط دست یابی به رضایت مصرف کننده برای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین رضایت مشتریان از خدمات بیمارستان های مناطق یک و دو شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از فروردین تا شهریور ۱۳۸۹ بر روی تمام بیمارستان های مناطق ۱ و۲ شهر تهران (۲۵ بیمارستان) انجام شد. ۲۵۰ نفر از مشتریان این بیمارستان ها با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت ۱۵۰پرسش نامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. جمع آوری اطلاعات توسط پرسش نامه انجام و تحقیق بر پایه مدل زیندین طراحی شد. داده ها توسط تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادله های ساختاری و آ ز مون آماری تی تحلیل شدند.
یافته ها: آماره آزمون کیفیت خدمت ارایه شده، فرایند ارایه خدمت، سطح مهارت ها و تجربه کادر پزشکی، ارتباطات- تبادل اطلاعات، کیفیت محیط بیمارستان، کیفیت تجهیزات و امکانات فیزیکی، نام و نشان بیمارستان به ترتیب برابر ۴٫۹۱، ۴٫۷۶، ۶٫۹۷، ۷٫۸۹، ۷٫۰۲، ۴٫۰۳، ۳٫۸۹ بود و تمامی این ابعاد بر رضایت بیماران تاثیرگذار بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود بیمارستان ها به عوامل تایید شده و تاثیرگذار بر رضایت بیماران توجه و تاکید ویژه ای داشته باشند.