مقاله بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی لاهیجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی لاهیجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله کارکنان
مقاله بانک کشاورزی لاهیجان
مقاله پرسشنامه jDi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرید مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک کشاورزی لاهیجان اجرا شده است. رضایت شغلی نگرش کلی فرد نسبت به شغلش است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه jDi استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است ضریب اطمینان پژوهش حاضر %۹۵ در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پنج فرضیه بررسی شده اند نتایج بررسی پنج فرضیه نشان می دهد که بین متغیرهای نوع کار،ویژگی سرپرست، ویژگی های همکار، ارتقا و پیشرفت و حقوق و مزایا با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.