مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی _درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رضایتمندی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی _درمانی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت دانشجویان
مقاله خدمات آموزشی و پژوهشی
مقاله علوم آزمایشگاهی
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعزت آبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هادی ندوشن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی تفتی عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وسیله ای برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می شوند. این تحقیق، با هدف تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی_تحلیلی است که ۱۵۰ نفر از دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بصورت نمونه گیری طبقه ای_تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع یک پرسشنامه ۶۰ سوالی در بین دانشجویان جمع آوری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان از مجموع خدمات ۱۵۷٫۶ بود و میانگین نمره رضایتمندی از خدمات آموزشی ۹۱٫۴، خدمات پژوهشی ۵۸، خدمات رفاهی ۸ بود. نتایج همچنین نشان داد که در بین دانشجویان با گروه سنی زیر ۲۰ سال ۵۳٫۴ درصد، در بین سنین ۲۰ تا ۲۲ سال ۶۰٫۳ درصد و در بین دانشجویان بالای ۲۲ سال ۵۸٫۳ درصد آن ها رضایت بالایی نسبت به مجموع خدمات داشته اند .(P=0.00) با توجه به این که میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی و پژوهشی در حد خوب و بالا و از خدمات رفاهی در حد پایین و کم بوده و همچنین میزان رضایتمندی از مجموع خدمات در حد متوسط بوده است، بنابراین مسوولان می بایست در جهت بهبود هر چه بیشتر خدمات خصوصا در زمینه رفاهی به دانشجویان تلاش بیشتری انجام دهند.