مقاله بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (.Scenedesmus sp) با محیط کشت های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (.Scenedesmus sp) با محیط کشت های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندسموس
مقاله Z-8+N-TMRL
مقاله شرایط آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدانلو زهره
جناب آقای / سرکار خانم: گنجیان خناری علی
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میکروجلبک سبز سندسموس (Scenedesmus sp.) ابتدا به وسیله تور پلانکتون گیر با چشمه تور ۲۰ میکرون از منابع آبی منطقه فرح آباد نمونه برداری و بعد از انتقال به آزمایشگاه، از روش پی پت پاستور جداسازی و خالص سازی شدند. پس از ساخت محیط کشت-های TMRL و Z-8+N، استوک میکروجلبک سبز فوق با تراکم کشت اولیه ۱۰۶×۷ عدد در میلی لیتر تلقیح و در سیستم فایکولاب با دمای ۲±۲۵ درجه سانتی گراد و شدت نور ۳۵۰±۳۵۰۰ لوکس به منظور بررسی رشد قرار داده شد. این آزمایش با ۲ تیمار و ۳ تکرار در نظر گرفته شد و میکروجلبک ها ۵ بار طی ۱۰ روز با استفاده از میکروسکوپ نوری معمولی بوده با بزرگنمایی عدسی ۴۰ و لام نئوبار (شمارش ۵ خانه) مورد شمارش قرار گرفتند. علاوه بر تعداد سلول ها، از تعداد کلنی ها نیز به صورت مجزا شمارش به عمل آمد. میانگین شمارش محیط کشت هایTMRL و Z-8+N در ۵ مرحله به ترتیب ۱۰۶×۱٫۴۷±۶٫۰۶´۱۰۶ و۱٫۳۹´۱۰۶ ±۲۱٫۷۰´۱۰۶ عدد سلول در میلی لیتر بدست آمد. کلنی تک سلولی با میانگین 53.5 درصد و کلنی ۴ سلولی با میانگین ۳۹٫۷ درصد به ترتیب بیشترین کلنی ها در دو محیط کشت TMRL و Z-8+N بودند. نرخ رشد و ضریب رشد ویژه، TMRLو Z-8+N به ترتیب برابر ۰٫۵۲ و ۰٫۲۶ مورد محاسبه قرار گرفت. برای مقایسه میزان رشد جلبک فوق در مجموع شمارشها از آزمون غیرپارامتریک کروسکال-والیس استفاده شد که اختلاف معنی دار بین شمارش های اول تا پنجم محیط کشت های (P=0.009) Z-8+N و (P=0.027) TMRL نشان داد ولی نتایج آزمون من- ویتنی اختلاف آماری را در دو محیط کشت نشان نداد (P=0.065)بطورکلی نتایج حاصله موید آن است که محیط کشت Z-8+Nدر مقایسه با محیط کشت TMRL برای رشد میکروجلبک سندسموس در شرایط آزمایشگاهی کارآمدتر می باشد.