مقاله بررسی رسانش الکتریکی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در حضور اسپینل های منگنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رسانش الکتریکی صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد در حضور اسپینل های منگنز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانش الکتریکی
مقاله پیل سوختی اکسید جامد (SOFC)
مقاله فولاد زنگ نزن ۴۳۰ AISI
مقاله اسپینل های منگنز
مقاله سمانتاسیون فشرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندرحیمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلیاژهای کروم دار بهترین مواد برای صفحات اتصال دهنده مورد استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد هستند. به هر حال مشکل کاهش رسانش الکتریکی در طی اکسایش دمای بالا باید حل شود. هدف از این پژوهش بررسی رفتار الکتریکی فولاد فریتی زنگ نزن AISI 430 پوشش داده شده به روش سمانتاسیون فشرده در یک مخلوط پایه پودری منگنز می باشد. رسانش الکتریکی به عنوان تابعی از زمان اکسایش در دمای ۷۵۰ oC و به عنوان تابعی از دما به وسیله آنیل کردن نمونه ها از دمای ۴۰۰ تا ۹۰۰ oC بررسی شد. نتایج نشان دادند که لایه پوشش داده شده در طی فرآیند اکسایش تبدیل به اسپینل های Mn3O4 و MnFe2O4 شد. این اسپینل ها به بهبود رسانش الکتریکی نمونه های پوشش دار نسبت به نمونه های بدون پوشش می انجامد.