مقاله بررسی راهبردهای مقابله با استرس و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی راهبردهای مقابله با استرس و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله راهبردهای مقابله
مقاله شکست تحصیلی دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پولادی ریشهری علی
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپور شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام خانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی راهبردهای مقابله با استرس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ میباشد. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی – پس رویدادی میباشد. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای ۳۵۰ نفر از دانشجویان انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دانشجویان در مقابله با استرس از راهبردهای مقابله عقلانی بیشتر از راهبردهای مقابله هیجانی و اجتنابی استفاده میکنند. دانشجویان دختر بیشتر از راهبردهای عقلانی، هیجانی و اجتنابی استفاده میکنند در حالی که دانشجویان پسر بیشتر از راهبردهای عقلانی، انفصالی استفاده میکنند. بین راهبرد مقابله ای عقلانی با عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت. بین عملکرد تحصیلی و مقابله هیجان مدار ارتباط منفی معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: دانشجویان از راهبردهای عقلانی و مساله مدار در شرایط استرس زای زندگی بیشتر از راهبردهای دیگر استفاده میکنند و دانشجویانی که از راهبردهای عقلانی بیشتر استفاده میکنند و از راهبردهای هیجان مدار کمتر استفاده میکنند وضعیت تحصیلی بهتری دارند.