مقاله بررسی راندمان و تعیین ضرایب سینتیکی حذف نوترینت ها در نیزار زیر سطحی تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی راندمان و تعیین ضرایب سینتیکی حذف نوترینت ها در نیزار زیر سطحی تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب
مقاله نیزار زیر سطحی
مقاله نوترینت
مقاله ضرایب سینتیکی
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزداکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: احرامپوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابویی مهریزی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بررسی تصفیه خانه هایی که با سیستم طبیعی بهره برداری می گردند ممکن است به این خاطر باشد که نمی توانند آن طور که تصور می شده راهبری شوند و یا اینکه می بایست برای کارکرد بهتر دچار تغییر و تحول شوند. مثلا جهت حذف نوترینت ها بهینه گردند. مزیت تعیین ضرایب سینتیکی مدل در این است که یک مدل می تواند برای متناسب شدن با داده ها تنظیم شده و سپس برای آنالیز گزینه ها جهت بهبود فرایند استفاده گردد. در این پژوهش راندمان و تعیین ضرایب سینتیکی درحذف نوترینتها در نیزار زیر سطحی بررسی شده است.
روش کار: پژوهش حاضر بررسی سینتیک واکنش های بیولوژیکی در حذف نوترینت ها در بسترهای نی تصفیه فاضلاب می باشد. نمونه برداری از سه محل از تالاب و در مدت ۶ ماه صورت پذیرفت. مقدار نوترینت ها با سنجش TKN ، آمونیاک، نیترات و فسفات کل انجام گرفت.
یافته ها: متوسط غلظت خروجی برای TKN، آمونیاک، نیترات و فسفات کل از وتلند شاهد و وتلند دارای نی ۴۱٫۱۵، ۲۳٫۵۹، ۱٫۷۳۵، ۶٫۴۳ میلی گرم در لیتر و ۲۸٫۹۱، ۱۹٫۹۹۵، ۱٫۴۹ و ۵٫۶۳ میلی گرم در لیتر می باشد. مدل های مورد پژوهش مدل حذف آلاینده مرتبه اول، مدل حذف آلاینده مرتبه دوم و مدل استوور کین کانن می باشد و با پارامترهای آماری (KB.mmax) مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه گیری: حذف نوترینتها در سیستم تصفیه خانه فاضلاب یزد قابل توجه می باشد، وجود نی در بستر ها کارایی چندانی در بهبود عملکرد سیستم نداشته و می توان پیشنهاد داد که گیاهانی با حذف بیشتر در سیستم مورد بررسی قرار بگیرند، در خصوص پیش بینی رفتار حذف نوترینتها، مدل استوور-کین کانن نزدیکترین ارتباط ریاضی بین پیش بینی های تئوری و داده های میدانی واقعی ارائه نمود.