مقاله بررسی رادیوگرافیک فراوانی مزیودنس در جمعیتی از کودکان ۱۲-۷ ساله و مشکلات ناشی از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۶۲ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رادیوگرافیک فراوانی مزیودنس در جمعیتی از کودکان ۱۲-۷ ساله و مشکلات ناشی از آن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله دندان های اضافی
مقاله فراوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابسی فریدا
جناب آقای / سرکار خانم: موعودی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی فر سینا
جناب آقای / سرکار خانم: دودیانی شیروان اورال
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: طبری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دندان های مزیودنس به دندان اضافی که بین دو دندان سانترال قرار می گیرد اطلاق می شود که در بسیاری از موارد می توانند منجر به اختلالات رویشی دندان های سانترال، دیاستم، کرودینگ و در نهایت تحلیل ریشه دندان های مجاور نیز گردند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی، ویژگی های رادیولوژیکی دندان های مزیودنس و مشکلات ناشی از آن در کودکان می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی با بررسی رادیوگرافیک ۲۰۰۰ کلیشه رادیوگرافی کودکان ۱۲-۷ ساله که به بخش اطفال دانشکده دندانپزشکی بابل و مطب های تخصصی اطفال مراجعه نمودند، انجام شد. بررسی رادیوگرافیک مزیودنس ها شامل تعداد، شکل، موقعیت قرارگیری، نحوه رویش و مشکلات همراه با آن بود.
یافته ها: در ۲۰ مورد (۱%) از جمعیت مورد بررسی مزیودنس مشاهده شد. که در ۱۶ نفر یک دندان اضافی، در ۳ مورد دو دندان اضافی و تنها در یک مورد سه دندان اضافی مشاهده شد. در ۱۰ مورد (۵۰%) از موارد، دندان به صورت مخروطی شکل بود و در ۱۵% (۳ مورد) دندان مزیودنس رویش پیدا کرده بود. بیشترین مشکل مشاهده شده همراه با مزیودنس، دیاستم در میدلاین بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که شیوع مزیودنس کم است. اما در صورت وجود، حدود ۹۰% موارد با مشکلات دندانی همراه است، لذا تشخیص به موقع و درمان زودهنگام آن توصیه می شود.