مقاله بررسی رادیوگرافیک زوایای کندیلی و گلنوئیدفوسا در ساختمانهای استخوانی مفصل گیجگاهی فکی و ارتباط آن با مال اکلوژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رادیوگرافیک زوایای کندیلی و گلنوئیدفوسا در ساختمانهای استخوانی مفصل گیجگاهی فکی و ارتباط آن با مال اکلوژن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مال اکلوژن
مقاله مفصل گیجگاهی فکی
مقاله گلنوئیدفوسا
مقاله کندیل
مقاله پارانومیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنج نوش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی الهیار
جناب آقای / سرکار خانم: هوشیاری نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مال اکلوژن یک ناهنجاری مورفولوژیک در قرارگیری دندانها در دهان است که فراوانی آن از کودکی تا نوجوانی افزایش نشان می دهد. شناخت ویژگیهای استاندارد برای تعیین میزان انحراف بیمار از وضعیت طبیعی و تشخیص به موقع می تواند کمک کننده باشد. هدف این مطالعه کشف رابطه ای بین زوایای مفصل تمپورومندیبولار و نوع مال اکلوژن افراد است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی، ۸۱ بیمار از پرونده بیماران ارتودنسی موجود در دانشکده دندانپزشکی تهران بین سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷ با سن ۱۵-۲۵ به طور تصادفی بر حسب معیارهای زیر انتخاب گردید، افراد مبتلا به سندرم های کرانیوفاسیال و بیماریهای مادرزادی مفصلی یا روماتیسم مفصلی و مشکلات تیروئید و مصرف کنندگان داروهای هورمونی حذف شدند. کلیشه لترال سفالومتری از بیماران تهیه گردید و به کمک آنالیز Wit`s و نقاط ANB به سه گروهI ،II ، III انگل تقسیم بندی شد، سپس رادیوگرافی پانورامیک بیماران قبل از شروع درمان افراد تریس شد و سه زاویه: زاویه بین خط شیب آرتیکولارامیننس و خط افق، زاویه بین کندیل و گردن کندیل و زاویه بین نیمساز زاویه قبلی و خط شیب آرتیکولارامیننس روی کاغذ تریسینگ با نقاله اندازه گیری شد. پس از آن یافته ها تحت آنالیز همبستگی رتبه ای Spearman،Paired t-test Two way ANOVA قرار گرفتند.
یافته ها: میزان همبستگی راست و چپ سه اکلوژن برای یک نوع ۴۵۹٫۰ I باp=0 ، نوع دو ۲۷۶٫۰ II با p=0.011 و نوع سه III 334.0 با p=0.02 به دست آمد. بین هیچ گروه از این اندازه ها بین دو جنس، سن و نوع مال اکلوژن اختلاف معنی داری وجود نداشت و اثر برهمکنش دو متغیر مستقل نیز معنی دار نبود. نوع مال اکلوژن، سن و جنس با زاویه های مورد نظر رابطه ای ندارد.
نتیجه گیری: زاویه بین خط شیب آرتیکولارامیننس و خط افق، زاویه بین کندیل و گردن کندیل و زاویه بین نیمساز زاویه قبلی و خط شیب آرتیکولارامیننس با مال اکلوژن ارتباطی ندارد یعنی مورفولوژی کندیل و مفصل گیجگاهی فکی با اکلوژن فرد رابطه ندارد.