مقاله بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate a aluminate و Wollastonite calcium a aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۴۱۷ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate a aluminate و Wollastonite calcium a aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Mineral trioxide aggregate
مقاله پرکردن از انتهای ریشه
مقاله رادیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان علی
جناب آقای / سرکار خانم: تاجمیرریاحی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ناصری امیرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به تازگی دو سمان جدیدWOLCA (Wollastonite calcium a aluminate) و CAA (Calcium aluminate a aluminate)  با سازگاری نسجی و قابلیت سیل کنندگی مناسب معرفی شده اند، اما رادیواپسیتی این دو ماده هنوز مشخص نمی باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین حداقل میزان مورد نیاز دو نوع رادیواپسی فایر جهت افزودن به سمان های CAA و WOLCA به منظور تامین رادیواپسیتی مورد انتظار و مقایسه آن ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، اکسید بیسموت با نسبت های ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و سولفات باریم با نسبت های ۱۰ درصد و ۲۰ درصد به عنوان رادیواپاسی فایر به CAA و WOLCA اضافه شد و درصدهای مختلف آن با Pro-root MTA (Mineral trioxide aggregate) به عنوان استاندارد طلایی مقایسه گردید. ۶۰ عدد حلقه تفلونی با قطر داخلی ۱۰ میلی متر و ضخامت ۱ میلی متر طبق دستورالعمل شماره ۶۸۷۶ سازمان جهانی استاندارد (ISO 2001) تهیه و در ۱۲ گروه ۵ تایی دسته بندی شدند. نمونه ها بر روی پلیت کاست فسفری قرار داده شدند سپس با دستگاه رادیوگرافی با شرایط ۰٫۶s، ۸mA، ۶۳KVP رادیوگرافی تهیه شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری ۰٫۹۵ بررسی شدند.
یافته ها: Pro-root MTA، نسبت وزنی ۰٫۸ گرم ۰٫۲+CAA گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی ۰٫۸ گرم ۰٫۲+WOLCA گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی ۰٫۹ گرم ۰٫۱+WOLCA گرم اکسید بیسموت به ترتیب دارای بیشترین میزان رادیواپسیتی (میلی متر آلومینیوم) بودند (۰٫۰۰۱>p value).
نتیجه گیری: برای دست یافتن به رادیواپاسیتی متناسب با استانداردهای جهانی از این مواد نسبت وزنی ۰٫۸ گرم ۰٫۲+CAA گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی ۰٫۸ گرم ۰٫۲+WOLCA گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی ۰٫۹ گرم۰٫۱+WOLCA  گرم اکسید بیسموت توصیه می شود.