مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی دانشجویان با نگرش کارآمد به نظام سیاسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۲۸ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کیفیت زندگی دانشجویان با نگرش کارآمد به نظام سیاسی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بعد ذهنی کیفیت زندگی
مقاله کیفیت زندگی به مثابه سرمایه اجتماعی
مقاله کیفیت مادی زندگی و کارآمدی نظام سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کردی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله به بررسی رابطه میان ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان با کارآمدی نظام سیاسی و تحلیل عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان سه دانشگاه دولتی استان مازندران است که تعداد ۴۴۵ نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد، که گستردگی دو مفهوم کیفیت زندگی و کارآمدی نظام سیاسی مانع از تایید یا رد یک فرض یا بحث قابل اجماع و واحد می شود، به همین دلیل نمی توان از رابطه ساده و یک سویه میان کیفیت زندگی و کارآمدی نظام سیاسی سخن گفت، بلکه برای رسیدن به یک رابطه واقعی و دقیق باید کلیه شاخص ها و ابعاد حداکثری موضوعات را مبنا قرار داد. ضریب همبستگی کیفیت زندگی با نگرش کارآمد به نظام سیاسی مثبت است؛ این نتیجه فرضیه تحقیق را تایید می کند. اما در بررسی رابطه ابعاد جزیی دو متغیر چنین رابطه ای دیده نمی شود. به طور خاص رابطه کیفیت مادی و فیزیکی زندگی در دو وضعیت خیلی عالی و خیلی ضعیف آن، با نگرش کارآمد دانشجویان به نظام سیاسی رابطه منفی را نشان می دهد.