مقاله بررسی رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۲۵۶ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم تک پنجره
مقاله نقشه کاربری و پوشش اراضی
مقاله جزایر حرارتی
مقاله LST

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاییان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر گرم شدن کره زمین تبدیل به یک مساله جهانی شده است. در مناطق شهری، بسته به پوشش زمین و بدلیل تغییرات کاربری ها مناطقی با درجه حرارت بیشتر از سایر نواحی به وجود می آید، که این پدیده را جزیره حرارتی شهرها می نامند. مطالعات نشان می دهد که افزایش دما بر اثر گسترش جزایر حرارتی در تهران بیشتر از شهرهای دیگر کشور است. در این تحقیق ابتدا با اعمال تصحیحات مورد نیاز، تصویر آماده شده و سپس نقشه کاربری و پوشش اراضی با روش حداکثر احتمال همانندی و همچنین نقشه حرارتی با بکارگیری الگوریتم تک پنجره بر روی باند حرارتی تصویر ماهوارهای سنجنده ETM+ تهیه شد. همچنین دمای کمینه، بیشینه و میانگین دما برای مناطق ۲۲ گانه تهران بدست آمد. پس از محاسبه شاخص های NDVI، NDWI، NDBI، NDBAI، UTFVI و مقایسه نقشه حرارتی و نقشه کاربری و پوشش اراضی، مناطق مختلف تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ارتباط مستقیم میان وجود جزایر حرارتی و ساخت و ساز بیشتر و مناطق بایر گسترده تر و رابطه معکوس میان NDVI و پوشش گیاهی با دما و جزایر حرارتی وجود دارد.