مقاله بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۲۲ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف آب
مقاله پارادایم نوین اکولوژیکی
مقاله نگرش مصرف آب
مقاله شهروند محیط زیستی
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب یکی از منابع محدود و موثر در توسعه پایدار است که برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مدیریت الگوی مصرف، برای حفظ منابع آب امری ضروری است. از جمله پیش شرط های مدیریت رفتار و کنترل و ساماندهی الگوی مصرف، شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان است. تحقیق حاضر به مطالعه رفتار مصرف آب به عنوان یکی از انواع رفتارهای زیست محیطی پرداخته و رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و نگرش نسبت به مصرف آب را با رفتار مصرف آب مورد بررسی قرار داد. برای انجام تحقیق از روش پیمایش استفاده شد و پرسشنامه تحقیق در میان اعضای نمونه ای بالغ بر ۳۸۴ نفر (شهروندان زنجان) توزیع شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار مصرف آب با پاردایم نوین اکولوژیکی و نیز نگرش نسبت به مصرف آب رابطه دارد. از میان عوامل جمعیت شناختی، سن و درآمد افراد، تاثیری در رفتار مصرف آب نداشت. در پایان، با توجه به یافته های تحقیق و با علم به محدودیتهای روش تحقیق کمی، پیشنهاد شد که مساله مصرف آب با استفاده از روش تحقیق کیفی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برای سیاست گذاری مصرف آب پیشنهاد شد که با آموزش های لازم، زمینه های ایجاد شهروند محیط زیستی فراهم شود.