مقاله بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی (Traits) با کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی (Traits) با کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله ویژگی های شخصیتی و روان شناختی
مقاله کارآفرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی محمودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولی زیناب نادر
جناب آقای / سرکار خانم: غنیمت پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی با کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی ورودی های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل می دهند، که از بین آنها تعداد ۱۶۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ی آزمون جامع گرایش به کسب و کار می باشد. روش آماری استفاده شده در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون می باشد. این پژوهش شامل پنج فرضیه ی اصلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و روان شناختی با کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارد.