مقاله بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی و جهانی شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی و جهانی شدن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله هویت اسلامی
مقاله جهانی شدن
مقاله فضای مجازی
مقاله نزاع گفتمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الوندی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: نایبی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هویت اسلامی نوعی هویت جمعی است که بین فرد و جامعه ارتباط برقرار می کند و بیان می کند که بین اینکه چگونه خودم راببینم با اینکه دیگران چگونه من را می بینند ارتباط برقرار سازد. جهانی شدن ناظر به وضعیت طبیعی و غیرارادی می باشد که بر بستر شرایط جهانی جدید و تکنولوژی ارتباطات شکل می گیرد در واقع جهانی شدن موجب تقویت اعتقادات و هویت اسلامی شده است زیرا جهانی شدن هویت های قومی، سرزمینی، ملی و … را تضعیف می کند اما نیاز به بازیابی هویت، انسانها را به سوی هویت دینی جذب می کند. نتیجه اینکه هر چه جهانی شدن بیشتر و گسترده تر شده است هویت اسلامی بالاخص در میان کشورهای اسلامی بیشتر نمود پیدا کرده است. این موضوع حداقل از تحلیل میزان اعتقادات مذهبی افراد در دهه ۸۰ که مربوط به نگرش ایرانیان به مذهب می باشد بدست می آید. هویت اسلامی به دیگران بایک نگاه می نگرد و ابزار اصلی خود را دین و اعتقادات دینی می بیند؛ اما جهانی شدن همه را بانگاه غربی می نگرد و ابزار مورد استفاده اش را فضای مجازی قرار داده است که بالطبع میزان دسترسی به این فضا در عصر ارتباطات حاکی از نابرابری است. به دنبال این نابرابری عدم دسترسی یکسان به اطلاعات نیز بروز و ظهور می یابد. بدین منظور طرح موضوع جهانی شدن (عام) به نوعی تداعی کننده جهانی سازی یا همان غربی سازی است (خاص کل) که درپی محو تمام حائل های پیش روی خود است از جمله هویتها و بالاخص هویت اسلامی.