مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش معنوی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله فضیلت مدنی
مقاله نوع دوستی
مقاله وجدان کاری
مقاله دانشگاه حکیم سبزواری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نودهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صدر زهره سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت تحلیل توصیفی- همبستگی می باشد. برای اندازه گیری هوش معنوی از مقیاس خود گزارشی کینگ ساخته شده در سال ۲۰۰۸ و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف و مکنزی در این استفاده شد. جامعه آماری متشکل از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه حکیم سبزواری می باشد که در حدود ۱۴۸ نفر می باشند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، حجم نمونه ۱۰۷ نفر در نظرگرفته شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای نسبی صورت گرفت. پژوهش از دو نرم افزار SPSS و LISREL جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی اعضا، هیات علمی این دانشگاه به ترتیب با ضرایب مسیری ۰٫۲۰، ۰٫۲۹، ۰٫۴۷ و ۰٫۲۷ بر وجدان کاری، گذشت و فداکاری، فضیلت مدنی و احترام و تکریم آنان تاثیر مستقیم داشته و تاثیر هوش معنوی بر نوعدوستی با ضریب مسیری تائید نشد.