مقاله بررسی رابطه میزان افزایش بیلی روبین در ۴۸-۲۴ ساعت اول تولد با فصل تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۸۸ تا ۷۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میزان افزایش بیلی روبین در ۴۸-۲۴ ساعت اول تولد با فصل تولد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فصل
مقاله زردی نوزادی
مقاله بیلی روبین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان نگار
جناب آقای / سرکار خانم: شجری حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: مفید روزا
جناب آقای / سرکار خانم: جهادی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده طاهری پیمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رابطه فصل تولد با بروز بیماری ها شناخته شده و چنین رابطه ای ممکن است مربوط به نقش فصل و عوامل محیطی در مراحل اولیه نمو خارج رحمی باشد. تجربه متخصصین نوزادان این است که درجه زردی نوزادان ممکن است به دلیل تغییر در شدت تابش آفتاب که وابسته به تغییر فصل است باشد ولی اطلاعات مبتنی بر شواهد در این زمینه بسیار کم است. بنابراین نقش فصل را در میزان افزایش بیلی روبین در دوره نوزادی مورد بررسی قرار دادیم.
روش بررسی: این یک مطالعه آینده نگر و کوهورت بود که ۶۲۹ نوزاد ترم و سالم که در بیمارستان شریعتی متولد شدند به ترتیب وارد مطالعه شدند. سطح بیلی روبین بندناف و سطح آن نزدیک به ۴۸ ساعت بعد از تولد اندازه گیری شد و تفاوت فصلی میزان افزایش بیلی روبین مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میزان افزایش بیلی روبین در فصل بهار ۳٫۹۵±۱٫۴ mg/dl، در فصل تابستان ۳٫۷۶±۱٫۶۹ mg/dl، در فصل پاییز ۳٫۵۱±۱٫۶۰ mg/dl و در فصل زمستان ۴٫۷۹±۱٫۹۹ mg/dl بود. میزان بیلی روبین بندناف رابطه ای با فصل تولد نداشت. بعد از تصحیح نقش احتمالی سایر متغیرها رابطه فصل تولد با میزان افزایش بیلی روبین قابل ملاحظه بود. میزان افزایش بیلی روبین به طور قابل توجهی در فصل زمستان بیش تر از سایر فصول بود (P<0.0001).
نتیجه گیری: فصل به عنوان یک فاکتور مستقل در ایجاد زردی نوزادی عمل می کند و میزان افزایش بیلی روبین در فصل زمستان از سایر فصول بیش تر است. این مطالعه اطلاعاتی را جهت آگاهی پرستاران و در شناسایی عوامل خطر زردی و پیشگیری از بستری مجدد نوزادان ارایه می نماید.