مقاله بررسی رابطه میان نوسازی، برنامه های توسعه اقتصادی و میزان شکاف اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان نوسازی، برنامه های توسعه اقتصادی و میزان شکاف اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های توسعه اقتصادی
مقاله شکاف اقتصادی
مقاله اقتصادسنجی
مقاله شاخص های عدم تعادل و ضریب جینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلی نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بین نوسازی، برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین میزان شکاف اقتصادی در ایران موضوعی است که در این جستار مورد کنکاش و ارزیابی قرار گرفته است. برای تبیین این موضوع، ابتدا برنامه های توسعه کشور پس از انقلاب، به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه شکاف های ساختاری در جوامع در حال توسعه و متعاقب آن آثار و پیامدهای توسعه اقتصادی ایران نیز ارزیابی شده است. برای نیل به این منظور از نظریات لونی بهره گرفته و تلاش شده است؛ شاخص های مربوط به فضای عدم تعادل تبیین گردد. از جمله شاخص های عدم تعادل، موضوع شکاف درآمدی می باشد که در این مقاله، بر اساس ضریب جینی ارزیابی شده است. همچنین تلاش شده است تا روند ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در ایران بر اساس مولفه هایی همانند انتظارات ارزشی در ایران، اثربخشی دولتی و نیز رتبه اقتصادی ایران ارزیابی شود. تبدیل ایران به قدرت محوری منطقه آسیای جنوب غربی و اجرایی سازی سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴، صرفا در شرایطی ایجاد می شود که تحول اساسی در جایگاه اقتصادی و میزان اثربخشی اقتصادی ایران ایجاد شود.