مقاله بررسی رابطه میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه میان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاری اجتماعی٬ پیشرفت تحصیلی٬ دانشجویان دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرشبستری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرین بک ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شرکت دلیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دستیابی به حداکثر پیشرفت تحصیلی از جمله اهداف عالی آموزش است. سازگاری اجتماعی مهم ترین نشانه سلامت روان می باشد. از آنجایی که هیچ یک از پژوهش های داخلی٬ به مطالعه رابطه پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دندانپزشکی نپرداخته، برآن شدیم که به انجام تحقیق حاضر بپردازیم.
روش بررسی: در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰ تعداد ۸۷ نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین وارد مطالعه توصیفی تحلیلی شدند. بدین نحو که براساس شماره دانشجویی، مشخصات فردی و نیز معدل تحصیلی سه ترم اخیر دانشجویان مشخص شد. بسته به سیر پیشرفت تحصیلی چهار دسته پرسشنامه کالیفرنیا (سوالات مشابه با فونت متفاوت) در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نهایتا داده های مطالعه توسط و آزمون خی دو،آزمون تحلیل واریانس و آزمون T مستقل آنالیز آماری شدند.
یافته ها: بین جنسیت و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجود نداشت P>0.05 بیشترین نمره میانگین سازگاری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ثابت دیده شد. بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی و مولفه های اجتماعی شدن و مسوولیت پذیری رابطه معنا داری یافت نشد.(P>0.05).
نتیجه گیری: علی رغم اینکه نتایج این مطالعه شاید به دلیل انتخاب دانشجویان ترم های بالاتر،توجه متولیان آموزش را به ارزیابی سلامت روانی دانشجویان و انجام اقدامات در راستای ارتقاء پیشرفت تحصیلی جلب می نماید.