مقاله بررسی رابطه مصرف رسانه ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مصرف رسانه ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله ترس از جرم
مقاله تلویزیون
مقاله رادیو
مقاله مطبوعات
مقاله اینترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: عربی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی نیا بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اهمیت و نقش روزافزون رسانه ها در حیات اجتماعی انسان معاصر، به حد غیر قابل انکاری رسیده است. تمامی گروه های اجتماعی هریک با سودایی در پی این ابزار قدرت بخش بوده و سهم خویش را از آن طلب می کنند. با توجه به هزاران کتاب، مقاله، سمینار، کنفرانس و ایجاد رشته های گوناگون دانشگاهی در ارتباط با مطالعه جنبه های گوناگون تاثیرگذاری رسانه ها، دیگر تردیدی در تاثیر رسانه ها در ساخت تصویر ذهنی از واقعیت های اجتماعی در جامعه وجود ندارد؛ تصویری که همواره منطبق بر واقعیت نمی باشد؛ بنابراین رسانه ها می توانند یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان ترس از جرم در جامعه باشند. در تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش اجتماعی به مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و ترس از جرم در میان شهروندان ۱۸ سال به بالای کرج پرداخته ایم. نمونه مورد مطالعه (۴۰۵ نفر)، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده است. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه مستقیم و مثبتی بین میزان تماشای شبکه های تلویزیون داخلی (r=0.105)، تماشای شبکه های تلویزیون خارجی (r=0.111)، و میزان مطالعه مطبوعات (r=0.213) با ترس از جرم وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین میزان استفاده از اینترنت و گوش دادن به برنامه های رادیویی با ترس از جرم از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود ندارد. در این میان میزان مطالعه مطبوعات دارای بالاترین ضریب تاثیر (Beta=0.182) در مقایسه با دیگر متغیرها در پیش بینی ترس از جرم می باشد.