مقاله بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله تولید ناخالص داخلی
مقاله پانل دیتا
مقاله کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دامن کشیده مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عربی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاست های بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران طی سال های ۲۰۰۹ – ۱۹۹۰ استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم انداز بیست ساله ایران وجود دارد.