مقاله بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری حسابداری
مقاله عدم تقارن در شناسایی به هنگام
مقاله نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
مقاله تصمیمات سرمایه گذاری مدیران
مقاله جریان وجوه نقد عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدزاده ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: فرشی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران است. برای اندازه گیری محافظه کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده است. از آنجا که تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم قابل مشاهده نیستند، دو معیار حاشیه سود(PM)  و جریان نقد عملیاتی تعدیل شده (CFO) به منظور بررسی منافع محافظه کاری در کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیران به کار گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده ۹۹ شرکت (۲۹۷ سال – شرکت) طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۹ استخراج شد. نتایج نشان می دهد، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازه گیری محافظه کاری با سودآوری آتی رابطه منفی وجود دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنادار است. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری با سودآوری رابطه مثبت دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنادار نیست.