مقاله بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت نوجوانان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله خانواده
مقاله هویت نوجوان
مقاله همراهی عاطفی
مقاله آمیزش عاطفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه مولفه های عملکرد خانواده با ابعاد هویت نوجوانان انجام گردید. بدین منظور ۳۲۰ دانش آموز (۱۶۰ پسر، ۱۶۰ دختر) از مدارس متوسطه مشهد به روش خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاپ، ۱۹۸۳) و ابعاد هویت (رجایی، خوی ن‍ژاد، شیرازی، ۱۳۸۸) پاسخ دادند. نتایج نشان داد: مولفه های حل مشکل، همراهی عاطفی رابطه مثبت معنادار؛ و کنترل رفتار و آمیزش عاطفی رابطه منفی معنادار با هویت فردی نوجوانان دارد. مولفه های همراهی عاطفی رابطه مثبت معنادار؛ و کنترل رفتار و آمیزش عاطفی رابطه منفی معنادار با هویت تحصیلی نوجوانان دارد. بین مولفه های حل مشکل و همراهی عاطفی با هویت دینی و ملی رابطه مثبت معنادار به دست آمد. در نهایت رابطه ای بین مولفه های عملکرد خانواده و هویت شغلی مشاهده نشد.