مقاله بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله توسعه گردشگری
مقاله نرخ حقیقی ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت علی
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندیان عبدالخالق
جناب آقای / سرکار خانم: عربی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و درنتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای، بر عهده داشته باشد. این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود دارد و همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 0.21 درصد افزایش می یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی ۰٫۱۴ درصد افزایش می یابد.