مقاله بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله شخصیت پویا
مقاله دگرگون سازی شغل
مقاله عملکرد شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلو مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی کیا مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی چگنی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی روابط بین شخصیت پویا، دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی با عملکرد شغلی انجام شد. به این منظور ۱۱۱ نفر از تمامی کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران به روش تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های عملکرد شغلی، شخصیت پویا، دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی را تکمیل نمودند. داده ها از طریق همبستگی ساده، الگوی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای برازش نسبتا خوبی می باشد. همچنین ضریب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به دست آمده است. در واقع وجود شخصیت پویا هم به طور مستقیم و هم از طریق دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی منجر به عملکرد شغلی بهتر می شود.