مقاله بررسی رابطه سواد بوم شناختی با ردپای بوم شناختی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سواد بوم شناختی با ردپای بوم شناختی (مورد مطالعه: شهروندان تبریز)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ردپای بوم شناختی
مقاله سواد بوم شناختی
مقاله مخاطرات محیط زیست
مقاله شهروندان تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیلو فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اقدم محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص ردپای بوم شناختی، مبنایی برای سنجش تفاوت میان آنچه طبیعت برای مصرف به ما عرضه می کند و آنچه ما در زندگی مصرف می کنیم، به عنوان معیار جدید برنامه ریزی برای اقدامات فردی و جمعی برای حفظ محیط زیست و رفتار مسوولانه در قبال آن شناخته شده است. کنترل میزان و نوع مصرف می تواند میزان ردپای بوم شناختی را کاهش دهد؛ این امر مستلزم داشتن آگاهی کافی در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان تبریز و نمونه آماری آن ۴۴۳ نفر از شهروندان ۱۵ تا ۷۵ سال می باشند که با به کارگیری شیوه پیمایش و روش نمونه گیری خوشه ای، با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه مورد بررسی قرار گرفته اند. روایی ابزار با تکنیک تحلیل عاملی و محاسبه KMO و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با توجه به ارتباط معنا دار بین متغیر مستقل با متغیر وابسته و مولفه های سازنده آن، پایین بودن میزان سواد بوم شناختی در بالا بودن میزان ردپای بوم شناختی شهروندان مورد مطالعه تاثیرگذار است.