مقاله بررسی رابطه سطح روی سرم نیمه اول بارداری و وقوع پره اکلامپسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سطح روی سرم نیمه اول بارداری و وقوع پره اکلامپسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله روی سرم
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: مخلصی سیده سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به اینکه پره اکلامپسی، عارضه ای بالقوه، خطرناک و کشنده در بارداری است، این پژوهش با هدف ارتباط وقوع پره اکلامپسی و سطح روی سرم مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه، تحلیلی بوده، بدین دلیل، آینده نگر است که روی ۱۰۳۳ مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شده، در بدو ورود به مطالعه، نمونه خون برای سنجش روی اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل شد. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرارگرفتند. در صورت وجود فشارخون مساوی یا بیش از ۱۴۰ بر ۹۰ میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته بیستم بارداری، تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS16 و از آزمون آماری T مستقل استفاده شد.
نتایج: از ۱۰۳۳ مادر باردار ۲۰ نفر (۱٫۹ درصد) به پره اکلامپسی، مبتلا شدند. میانگین سطح روی سرم مادران ۹۵٫۷±۱۱۶٫۶ mg/dl بود. در ۲۷٫۴ درصد نمونه ها میزان روی سرم کمتر از ۵۱ میکروگرم بر دسی لیتر بود و ۷۲٫۶ درصد شرایط طبیعی روی سرم را داشتند. آزمون T مستقل نشان داد که اختلافی معنی دار در میانگین روی سرم در دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به پره اکلامپسی وجوددارد. به طوری که میانگین سطح روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی کمتر بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش سطح روی سرم با وقوع پره اکلامپسی ارتباط دارد