مقاله بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله نظریه کلب
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله مقطع متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عگبهی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول است. این پژوهش از نوع روش استفاده گردیده است. چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور تعداد ۳۹۰ نفر دانش آموز دختر و پسر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه مربوط پاسخ دادند. در این پژوهش به منظور بررسی سبک یادگیری از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (۱۹۸۴) و برای ارزیابی عملکرد تحصیلی از معدل دانش آموزان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک های یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین دو جنس از نظر سبک های یادگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین سبک های یادگیری و رشته تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری به دست آمد (p£۰٫۰۵).