مقاله بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با اثربخشی معلم در مدارس راهنمایی شهرستان شوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با اثربخشی معلم در مدارس راهنمایی شهرستان شوش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله اثربخشی
مقاله خلاقیت
مقاله نوآوری
مقاله مدارس راهنمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدنور سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عگبهی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالخانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن (خلاقیت و نوآوری، رقابت جویی، توجه به گروه، توجه به اعضای سازمان، توجه به جزئیات، توجه به نتیجه و بازده، و ثبات و پایداری) با اثربخشی معلم در مدارس راهنمایی شهرستان شوش بود و از نوع همبستگی می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. برای این کار نمونه ای متشکل از 184 نفر از معلمان زن و مرد این مدارس با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی (با استفاده از الگوی رابینز و دنیسون) و اثربخشی معلم در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از این بود که بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی معلم به طور کلی رابطه وجود دارد. همچنین بین مولفه های فرهنگ سازمانی به غیر از «توجه به جزئیات» و «توجه به بازده و نتایج» نیز با اثربخشی معلم رابطه معنی دار وجود داشت. علاوه بر این، توجه به گروه و خلاقیت و نوآوری به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های اثربخشی معلم به حساب می آمدند.