مقاله بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیات مدیره و کیفیت افشا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیات مدیره و کیفیت افشا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت افشا
مقاله رقابت بازار محصول
مقاله ساختار هیات مدیره
مقاله تاثیر راهبرد و حاکمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بزرایی یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، تاثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه، تاثیر راهبرد و تاثیر حاکمیتی، مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد نیاز تحقیق شامل ۱۰۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ می باشد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج مربوط به تاثیر راهبرد بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال – هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می باشد. یافته های مربوط به تاثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال – هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطه بین استقلال هیات مدیره و کیفیت افشا تاثیر معناداری ندارند.