مقاله بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دینداری
مقاله بیگانگی
مقاله بیگانگی اجتماعی
مقاله انسجام اجتماعی
مقاله ارزش و هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قصابی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی شواهد حاکی از آن است که در شرایط کنونی جامعه ایران، شکاف های مختلف نسلی، سیاسی، فرهنگی و … در حد قابل ملاحظه ای بروز کرده است که می تواند موجب بیگانگی اجتماعی شود. از طرف دیگر، دست کم از منظر کارکردگرایانه، دین نقش موثری در تقویت ارتباط افراد با جامعه ایفا می کند. هدف این مقاله بررسی میزان احساس بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان و رابطه آن با دینداری است. این بررسی بر اساس داده های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه ۳۷۰ نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از میزان بالایی از احساس بیگانگی در بین پاسخگویان است. طبق نظریه های کارکردگرایانه دین، دینداری عامل کاهنده بیگانگی اجتماعی است.